Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

ADRIENNE FELLER ONLINE ÁRUHÁZ

Hatályba lép: 2019.01.09.

 1. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS

A jelen ÁSZF célja, hogy az ADRIENNE FELLER ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.adriennefellerwebshop.hu) történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. Az ADRIENNE FELLER ONLINE ÁRUHÁZ-at (a továbbiakban: ONLINE ÁRUHÁZ) az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt (székhely: 5126 Jászfényszaru Albert Einstein út 3., adószám: 25401013-2-16, cégjegyzékszám: 16-10-001818; Vevőszolgálat telefonszáma: 061 336-0466, e-mail címe: info@adriennefeller.com, a továbbiakban: ADRIENNE FELLER) üzemelteti.

A jelen ÁSZF 2019.01.09. napján lép hatályba.

A jelen ÁSZF-et az ADRIENNE FELLER bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról az ADRIENNE FELLER weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az ADRIENNE FELLER kialakult gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A Vásárló az ADRIENNE FELLER ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

A megrendelés kizárólag az ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott megrendelés útján lehetséges. ADRIENNE FELLER nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai úton levélben, e-mailen, vagy egyéb, az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő megrendeléstől eltérő módon leadott megrendelésre.

Nem áll az ADRIENNE FELLER rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 1. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 Járulékos szerződés:olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt.

Jótállás:a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Szakmai Vásárló: szakmai (kozmetikus) regisztráció alapján regisztráló Vásárló, akinek (amelynek) szakmai regisztrációját a szakmai regisztrációra jogosító igazolások ADRIENNE FELLER részére történő megküldését követően ADRIENNE FELLER e-mailben visszaigazolta.

 Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

 Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárló: Fogyasztó és Vállalkozás összefoglaló elnevezése.

III. A VÁSÁRLÁS MENETE

 1. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK

Az ADRIENNE FELLER a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a Vásárlók által megrendelhető termékeit. Egyes megrendelhető termékek kizárólag a Szakmai Vásárlók számára, míg más termékek minden regisztrált vásárló számára elérhetőek.

 1. REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, MEGRENDELÉS

 A megrendelések feladásához és tanfolyamokra történő jelentkezéshez szükséges, hogy a Vásárló felhasználóként belépjen a rendszerbe. Ehhez az első alkalommal regisztrálnia kell magát, a későbbiek folyamán az e-mail címévelés jelszavával bármikor beléphet. Az online áruházon két típusú regisztráció lehetséges:

Laikus (felhasználói) regisztráció: az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő vásárláshoz, valamint tanfolyamokon való jelentkezéshez felhasználóként történő belépés, továbbá a honlapon elhelyezett adatkezelési tájékoztató honlapon történő elfogadása szükséges. A laikus regisztrálók kiskereskedelmi áron vásárolhatnak az ONLINE ÁRUHÁZBAN, de egyéni kedvezményük is beállításra kerülhet, emellett kizárólag a laikusoknak fenntartott tanfolyamokra jelentkezhetnek, amelyek az ONLINE ÁRUHÁZ-ban külön jelölve vannak.

 Szakmai (kozmetikus) regisztráció: Az ONLINE ÁRUHÁZ-ban lehetséges szakmai regisztráció a következő végzettséggel rendelkezők számára: kozmetikus, kozmetikus hallgató, ADRIENNE FELLER Szépségterapeuta Akadémia hallgatói és végzett szépségterapeutái és az ADRIENNE FELLER együttműködő partnerei (SPA-k, szállodák).

A szakmai regisztráció az (i) igazoló dokumentum (pl. jelentkezési lap, iskolalátogatási igazolás, oklevél, diploma, megállapodás, stb.) feltöltéséhez, valamint (ii) az ADRIENNE FELLER általi írásbeli (e-mailen történő) visszaigazoláshoz, továbbá (iii) a honlapon elhelyezett adatkezelési tájékoztató honlapon történő elfogadásához kötött.

A szakmai regisztrációval rendelkező felhasználók nagykereskedelmi áron vásárolhatnak az ONLINE ÁRUHÁZ-ban,valamint jelentkezhetnek az ADRIENNE FELLER Szépségterapeuta Akadémia szakmai képzéseire. A szakmai regisztrálók egyedi kedvezményei beállításra kerülnek az ONLINE ÁRUHÁZ-ban.

A regisztráció a képernyő bal felső sarkában található.

A regisztráció során a következő (személyes) adatok megadására van szükség:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím: A rendszer erre a címre küldi az értesítéseket, szükséges az egyeztetésekhez is.
 • Telefonszám: Az ADRIENNE FELLER ezen a számon egyezteti a megrendelés teljesítéséhez, valamint a tanfolyami részvételhez szükséges adatokat, valamint a kiszállításért felelős partner ezen a számon egyeztet a csomag átvételéről.
 • Szállítási cím és számlázási adatok: Amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell adni a regisztráció során. A szállítási címet pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, épület, emelet, ajtó, kapucsengő).
 • Nagykereskedelmi áron történő vásárlásra jogosultak regisztrációja, azaz szakmai regisztráció során, a jogosultságot igazoló dokumentum feltöltése.
 • E-mailben kapott ideiglenes jelszó megváltoztatása ajánlott az első belépést követően a profiloldalon:
 • Jelszó: Tetszőlegesen megválasztható jelszó, a rendszerbe való belépéshez szükséges
 • Jelszó ismét: Ellenőrzés, az esetleges elütések kiszűrésére

Ezek az adatok minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a Vásárló a rendszerbe be tudjon lépni, illetve a kiválasztott termékeket szállítani tudjuk.

A megadott e-mail címre érkező rendszerüzenetben kapott linkkel szükséges véglegesíteni a regisztrációt, és ugyanebben az üzenetben kapott ideiglenes jelszóval lehet belépni először az ONLINE ÁRUHÁZ-ba.

Az első belépés a regisztráció során megadott e-mail cím és a rendszerüzenetben kapott ideiglenes jelszó beírása után a “Bejelentkezés” című gombra kattintva lehetséges. Az ideiglenes jelszót a profiloldalon lehet megváltoztatni a Vásárló által választottra. A jelszómódosítást követően a profiloldalon megadott jelszót szükséges megadni a belépéskor.

Az ONLINE ÁRUHÁZ-ba történő belépés egyrészt a kosárban lévő, vagy ezután kiválasztásra kerülő termékek megrendeléséhez szükséges, másrészt az ADRIENNE FELLER Szépségterapeuta Akadémia tanfolyamaira történő jelentkezéshez, de lehetőség van a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, módosítására illetve személyes adat(ok) mentésére a képernyő jobb felső sarkában  található  “Profilom” menüpontra kattintva.

Az ADRIENNE FELLER a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az ADRIENNE FELLER-ot felelősség nem terheli.

A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba, ez a termékoldalon a kiszerelés kiválasztását követően, a „kosárba” ikonra történő kattintással lehetséges. Alapértelmezésben 1 (egy) darab kerül a kosárba, ha ennél többet szeretne egy-egy termékből vásárolni, akkor a termékoldalon, vagy a kosáron belül a terméknél egyszerűen írja át a számot a kívánt mennyiségre.

Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, a termék mellett található piros „x”jelre történő kattintással.

Amennyiben a vásárlás mellett dönt, kattintson a kosár összegezése alatt található”Tovább a szállítási adatokhoz” gombra.

Ekkor a Számlázási és szállítási adatok véglegesítéséhez jut, melyeket a rendszer a regisztráció során megadott adatok alapján automatikusan kitölt, azonban itt lehetősége van az adatok megváltoztatására is. Amennyiben a számlázási címet a regisztráció során nem töltötte ki, azt itt szükséges pótolnia. Amennyiben a szállítási cím különbözik a regisztrációkor megadott címtől, a rubrika kipipálását követően megadhatja az új címet, ezt a címet a profiloldal eltárolja, mint szállítási cím, így a következő vásárláskor – ha nem kerül módosításra – a rendszer automatikusan ezt másolja át. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

A következő lépés a laikus regisztrációk esetében a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés” gombra kattintva a vásárlás véglegesítése, melyről a rendszer minden esetben e-mail üzenetet küld, és amely a „Profilom” menüben a „Rendeléseim” almenüben ellenőrizhető.

 1. A TERMÉKEK ÁRA

 A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. Az online áruházba történő belépést követően a laikus felhasználók továbbra is a rájuk vonatkozó aktuális kiskereskedelmi árat látják, míg a szakmai regisztrációval rendelkező vásárlók a nagykereskedelmi árat. Abban az esetben, ha egy felhasználó egyéni állandó kedvezménnyel rendelkezik, a bejelentkezést követően ez is jelentkezik az árban, azaz a kedvezményre jogosult Vásárló a kedvezményes árat látja.

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 30.000 Ft-os rendelés esetén a szállítási költséget az ADRIENNE FELLER nem számolja fel. A megrendelés átvételekor fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.

Az ADRIENNE FELLER az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális, adott regisztrált felhasználóra vonatkozó árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben az ADRIENNE FELLER a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor az ADRIENNE FELLER nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben az ADRIENNE FELLER felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

 1. FIZETÉS MÓDJA

Megrendeléskor a laikus regisztrációval rendelkező Vásárló választhat, hogy a megrendelt termékek vételárát a termékek átvétele előtt bankkártyával vagy a termék átvételekor utánvétes fizetéssel készpénzben fizeti ki.

A szakmai regisztrációval rendelkező Vásárló a következő fizetési módok közül választhat: (i) utánvétes fizetés a termék átvételekor vagy (ii) banki átutalás.

 • Utánvétes fizetés a termék átvételekor

Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni.

A ADRIENNE FELLER fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa, és előre fizetést kérjen. Erről a Vásárlóértesítést kap.

 • Banki átutalás – kizárólag a szakmai felhasználók számára

Átutalással történő fizetés esetén a Vásárló az ADRIENNE FELLER számlájának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles a megrendelt termékek vételárát és a szállítási költséget a számlán meghatározott számlaszámra történő átutalással teljesíteni. ADRIENNE FELLER fenntartja a jogot, hogy a Vásárló banki átutalással történő fizetés kiválasztása esetén előre utalást, azaz a kiszállítást megelőző utalást vagy utánvétes fizetést kérjen, ha a banki utalással kapcsolatosan korábban bármilyen probléma felmerült az adott Vásárlónál.

A vételár teljes kifizetéséig az ADRIENNE FELLER az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az ADRIENNE FELLER számláján történő jóváírásával száll át a Vásárlóra.

A bankkártya elfogadó adatai az alábbiak:
kártya

Név: ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt.
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.
Fióktelep: 1036 Budapest, Perc u. 2.
Cégjegyzékszám: 16-10-001818
Adószám: 25401013-12-16
Telefonszám: +36 1 336 0466
E-mail cím: info@adriennefeller.com

 Az elfogadható bankkártyák emblémái az alábbiak:

 1. VISSZAIGAZOLÁS

Az ADRIENNE FELLER a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által a regisztrációkor megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárlómegrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az ADRIENNE FELLER a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazoltaA szerződés a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével ADRIENNE FELLER köteles a termékek kiszállítására, és Vásárló köteles a termékek vételárának a megfizetésére.

 1. A TERMÉKEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK
 2. SZÁLLÍTÁSI IDŐ

Az ADRIENNE FELLER által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától, azaz a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 2-10 nap. A megrendelt termék(ek) futárszolgálatnak adásának idejéről e-mail értesítést kap a Vásárló. A termékek kiszállítása a termékek futárszolgálatnak történő átadásától számított 1-4 munkanapon belül, 8 és 17 óra között történik.

Ha az ADRIENNE FELLER-nak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére raktáron, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni és leegyeztetni a rendelés további menetét.

 1. SZÁLLÍTÁS

A laikus regisztrációval rendelkező Vásárló futárszolgálattal történő kiszállítást vagy a GLS csomagpont kiszállítást választhatja a megrendeléskor. A szakmai regisztrációval rendelkező Vásárló a futárral történő kiszállítás mellett választhatja az ADRIENNE FELLER telephelyén (1036 Budapest, Perc utca 2. IV. emelet) történő személyes átvételt is és a GLS csomagpontra történi kiszállítást.

A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.A GLS csomagpontra történő kiszállítás a vásárló által a megrendeléskor kiválasztott GLS által megadott csomagpont címre történik.

A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vásárlót terhelik, amelynek összege Magyarországon fix egységár, amely a mindenkor piaci árváltozás függvényében, valamint esetlegesen más szállítóval történő szállítás esetében változhat. Külföldre történő szállítás esetében a szállítás költsége függ az adott országtól, ezért ez eseti alapon kerül meghatározásra. Külföldre történő szállítás esetén a szállítási költséggel kapcsolatosan információt az ADRIENNE FELLER Ügyfélszolgálatán kérhet. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az ADRIENNE FELLER székhelye / telephelye / fióktelepe és a Vásárló által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A megrendelt termék(ek)szállítása a GLS Futárszolgálattal történik. Az ADRIENNE FELLER az áru házhoz szállításán a Vásárló által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítás költségeit a Vásárló köteles az ADRIENNE FELLER részére megfizetni a vételár megfizetésével együtt.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vásárlónál, ezután a Vásárló az ADRIENNE FELLER-nél újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vásárló a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi szállítási költség (kiszállítás és visszaszállítás költségeinek) megtérítése után történik.

Ha a megrendelés bruttó értéke meghaladja az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közölt aktuális értéket, akkor a szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg laikus vásárlás estén bruttó 30.000,- (harmincezer) Ft, szakmai vásárlás estén bruttó 40.000,- (negyvenezer) Ft rendelési összegnél vagy ezen összeg feletti rendelés esetén irányadó. A díjmentes szállítás csak egy, a Vásárló által a megrendeléskor megadott szállítási címre vonatkozik. Amennyiben a Vásárló több szállítási címet határoz meg, akkor a díjmentes szállítással történő rendelés leadása esetén a díjmentes szállítás csak egy magyarországi szállítási címre vonatkozik.

 1. A TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag tartalmát (a termékeket) fajta és mennyiség szerint tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően a termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az ADRIENNE FELLER nem fogad el. A termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos panasz esetén a Vásárló a panaszt a GLS Futárszolgálat formanyomtatványán teheti meg. A GLS Futárszolgálat a formanyomtatványt továbbítja az ADRIENNE FELLER részére. Amennyiben a Vásárló a kiszállításkor nem él a termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos kifogással, abban az esetben a későbbiekben ilyen kifogással nem élhet. A termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos kifogás kizárólag abban az esetben elfogadható, ha a kiszállított termékek fajtája és mennyisége eltér a Vásárló által leadott, és az ADRIENNE FELLER által visszaigazolt termékek fajtájától és/vagy mennyiségétől.

A Vásárló a termékek átvételét követően ésszerű időn belül köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az ADRIENNE FELLER-ot írásban haladéktalanul értesíteni.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személyrészére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

 1. ELÁLLÁS

A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az Eladó I. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a fizetésére.

Ha a kiszállítás már megtörtént, a Vásárló az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. aa) a terméknek,
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, az ADRIENNE FELLER-nak címzett nyilatkozatban gyakorolhatja. Az elállást a Vásárlónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Vásárló elküldheti e-mailen, faxon, postai úton vagy futárral.

A termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Vásárló kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta. A termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetőek vissza.

A Vásárló az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el az ADRIENNE FELLER részére)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbitermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

A Vásárló(k) neve: ……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) címe: ……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………………….

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Vásárló a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn belül élt.

Elállás esetén a Vásárló köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az ADRIENNE FELLER mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Portósan feladott küldeményt az ADRIENNE FELLER nem köteles átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Vásárló részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet az ADRIENNE FELLER mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén az ADRIENNE FELLER haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. ADRIENNE FELLER kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Vásárló bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza ADRIENNE FELLER részére.

Az ADRIENNE FELLER a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján ADRIENNE FELLER a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben azonban a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, ADRIENNE FELLER nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ADRIENNE FELLER mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az ADRIENNE FELLER-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  • Ön az ADRIENNE FELLER hibás teljesítése esetén az ADRIENNE FELLER-mal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  • Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ADRIENNE FELLER számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az ADRIENNE FELLER költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az ADRIENNE FELLER adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  • Ön az ADRIENNE FELLER-rel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ADRIENNE FELLER nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG
 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. JÓTÁLLÁS
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  • Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján az ADRIENNE FELLER jótállásra köteles.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  • Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.
 • Mikor mentesül az ADRIENNE FELLER a jótállási kötelezettsége alól?
  • Az ADRIENNE FELLER jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VII. FELELŐSSÉG

Az ADRIENNE FELLER nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely az ADRIENNE FELLER ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős az ADRIENNE FELLER ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való kapcsolódásáért és az ADRIENNE FELLER weboldalán történő vásárlásért.

Az ADRIENNE FELLER nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

VIII. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

ADRIENNE FELLER betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit.

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat az ADRIENNE FELLER Vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül:

Postacím:        1036 Budapest, Perc utca 2.
E-mail:            info@adriennefeller.com
Tel:                  06-1-336-0466

A jogszabályi előírásoknak megfelelően ADRIENNE FELLER az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén az ADRIENNE FELLER írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az ADRIENNE FELLER a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg személyesen az ADRIENNE FELLER Vevőszolgálatán, akkor azt az ADRIENNE FELLER nyomban kivizsgálja, és lehetőség szerint nyomban orvosolja is. Ha ez nem lehetséges, jegyzőkönyv felvételére kerül sor, aminek egy példánya átadásra kerül a panaszt tevőnek. A nem személyes megtett szóbeli panasz esetén jegyzőkönyv készül, amelyet ADRIENNE FELLER legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg elküldi a Fogyasztónak.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: Budapest Főváros Kormányhivatalának Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály(1052 Budapest, Városház u. 7.).

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt.

 1. ADATVÉDELEM

ADRIENNE FELLER számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. Az ADRIENNE FELLER a jelen ÁSZF-fel összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységéről itt  ad részletes, érthető tájékoztatást, amely tájékoztatás a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része honlapon történő elfogadásával a Vásárló hozzájárul az ismertetett adatkezelésekhez.

 1. SPECIÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KEDVEZMÉNY PROGRAMOK
 2. Kozmetikuskedvezmény program:

Minden kozmetikusként regisztrált Szakmai Vásárló, aki/amely nagykereskedelmi kedvezményre jogosult, a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan kedvezmény programban vesz részt, amelynek feltételei az alábbiak:  a nagykereskedésben személyesen tett vásárlások és a webshopon történő vásárlások alapján az ADRIENNE FELLER minden hónap végén megvizsgálja az elmúlt 12 hónap vásárlását, és ez alapján a vizsgálatot követő hónaptól besorolja az adott Szakmai Vásárlót a következő kedvezményes sávok valamelyikébe:

 1. Nagykereskedelmi ár mínusz 5%  nettó   750.000 Ft – 1.499.999 Ft közötti vásárlás esetén.
 2. Nagykereskedelmi ár mínusz 10%  nettó  1.500.000 Ft – 2.999.999 Ft közötti vásárlás esetén.
 3. Nagykereskedelmi ár mínusz 15%  nettó  3.000.000 Ft feletti vásárlás esetén.

***

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET
  45/2014. (II.26.) KORMÁNYRENDELET 29.§-A

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette,hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében,ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett,előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fenti h) pontban meghatározott esetben a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki.